دعوت به همکاری

فرم درخواست استخدام
مهلت استخدامی فناوری اطلاعات به اتمام رسیده است

مراحل ثبت نام :

 دریافت کد ملی و ایمیل معتبر
 ثبت اطلاعات شناسنامه ای،تماسی و دریافت فایل های ضمیمه
 ثبت اطلاعات تحصیلی
 ثبت اطلاعات دوره های آموزشی
 ثبت اطلاعات زبان خارجه
 ثبت اطلاعات سوابق کاری
پایان ثبت نام و دریافت کد رهگیری